2016.11.52 แนะนำช่วงใหม่ Flexicon ของระบบสุขอนามัย

2016.11.52 แนะนำช่วงใหม่ Flexicon ของระบบสุขอนามัย

 
 
 
สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน 
พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


             เมือเราได้ยินเพลง "รำวงลอยกระทง" ที่ขึ้นต้นว่า "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง..." นั้นเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึง "วันลอยกระทงแล้วนะค่ะ"
 
             วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฎิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฎิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฎิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำแข็งเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแกการชมเป็นอย่างยิ่ง และ วันลอยกระทง 2559 ตรงกับ วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน
 
              ประวัติวันลอยกระทง นั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมือใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า พิธีจองเปรียญ หรือ การลอยพระประทีป และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริ่งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน 

         สาเหตูที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจากความเชื่อหลายๆ ประการของแต่ละท้องที่ ได้แก่
1.เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฎิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด
2.เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
3.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4.เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุต ที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล โดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธ์มาก สามารถปราบพญามารได้
5.เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้อีกด้วย

กิจกรรมวันลอยกระทง
......ในปัจจุบันมีการจัดงานลอยกระทงทุกๆ จังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ แต่กิจกรรมที่มีเหมือน ๆ กันก็คือ การประดิษฐ์กระทง โดยนำวัสดุต่าง ๆ ทั้งหยวกกล้วย ใบตอง หรือจะเป็นกาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว ฯลฯ มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา ให้เป็นกระทงที่สวยงาม ภายหลังมีการใช้กระทงโฟมเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้น เช่น กระทงขนมปัง กระทงกระดาษ กระทงพลาสติกพิเศษ เพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 
   
 

hygienic product tange brochure
the power in cable protection

 

แนะนำช่วงใหม่ Flexicon ของระบบสุขอนามัย
 
 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
..........นี้ช่วงใหม่ของท่อร้อยสายไฟมีความยืดหยุ่นที่ถูกสุขอนามัยมีผิวเรียบและง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นผิว ด้วยการเพิ่มเติมที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะสแตนเลสจะสร้างระบบที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเครื่องจักรและการประยุกต์ใช้ OEM, การดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม
 
 
                 
 
คุณสมบัติและประโยชน์
1.การออกแบบที่ถูกสุขอนามัย ตาม EN 1672-2 และ EN ISO 14159
2.ท่อเรียบ ขจัดแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ง่าย
3.คะแนน IP สูง IP66, IP67, IP68 (2 บาร์) และ IP69
4.ทนต่อการกัดกร่อน ประเภทวัสดุ (SS316L)
5.สารเคมีสูงและทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมีและสารทำความสะอาด
6.ส่วนประกอบน้อยลง ความง่ายดายในการประกอบและบูรณาการประทับตราอุปสรรคในการป้องกันการติดเชื้อ

 
 
 
ทำไมต้องใช้ความยืดหยุ่นท่อร้อยสายเคเบิ้ล
>>>> Flexicon เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำเพื่อปกป้องสายไฟในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยจากความเสียหาย เกิดจากการเครื่องกลไฟฟ้าหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
>>>> ท่อที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการคุ้มครองเคเบิ้ล, การบริหารจัดการและการกำหนดเส้นทางของ
สายไฟ
 
ความง่าย
ไม่จำเป็นต้องใช้สายผู้เชี่ยวชาญ
มาตรฐานและหลักเดียว
สายสามารถจัดกลุ่มและ
การคุ้มครองในระบบใดระบบหนึ่ง
ป้องกันกล
ให้บริการโดยท่อ
ระบบ. ส่วนประกอบน้อยลง
หมายถึงสินค้าคงคลังน้อย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ประหยัดพื้นที่
การจัดกลุ่มสายมาตรฐาน
เป็นหนึ่งในวิธีการของระบบ
น้อย glanding พื้นที่ / พื้นที่
จำเป็นที่จะยุติ ราคา
เงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถทำได้โดย
โดยใช้เปลือกมีขนาดเล็กน้อย
ส่วนประกอบและลด
เวลาการติดตั้งที่จำเป็นในการ
ยุติ
ความเร็วของการติดตั้ง
สายการจัดกลุ่มโดยใช้ความยืดหยุ่น
ท่อร้อยสายเคเบิลน้อยหมายความว่า
จุดเข้าสู่ตู้ /
อุปกรณ์จึงน้อย
เวลาการติดตั้ง คล่องตัว
ท่อมีความสามารถในการ
เส้นทางรอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
พืชโดยไม่จำเป็นต้องสำหรับ
อุปกรณ์ดัดผู้เชี่ยวชาญ
แก้ไข
วงจรหลายคนสามารถได้รับการแก้ไข
และมีความปลอดภัยในระบบใดระบบหนึ่ง
นี้จะทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
มีฝาครอบด้านนอกหนึ่งเรียบ
ช่วงของการแก้ไขและการติดตั้ง
การแก้ปัญหาที่มีอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัย
ท่อร้อยสายในสถานที่ตลอด
อายุการใช้งาน
ลดการบำรุงรักษา
วงจรที่มีอยู่สามารถ
เปลี่ยนหรือเพิ่มได้อย่างง่ายดาย
การใช้ระบบท่อ,
ตลอดชีวิตของ
การติดตั้ง. รายการเคเบิลน้อย
จุดหมายความว่ามีโอกาสน้อย
สำหรับความล้มเหลวป้องกันน้ำและฝุ่น
ในช่วง washdown หรือการทำความสะอาด
ตารางเวลา
 
การประยุกต์ใช้งานทั่วไปรวม...
 
Food Contact
Machinery and OEM’s
Pharmaceutical
Health
 
      **เราสามารถจัดหา เทียบรุ่นได้ ทุกรุ่น ทุกขนาด** และสำหรับข่าวสารในเดือนนี้   ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด  ถ้าหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แล้วพบกันในข่าวสารฉบับเดือน ธันวาคม นี้ค่ะ "สวัสดีค่ะ"
 

" TITAN'S GROUP COMPANY "
 
            
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้