2014.12.29 ขอนำเสนอ สินค้าใหม่ล่าสุดของเราค่ะ "ELETTROTEK KABEL" เป็นสายไฟคุณภาพเยี่ยม นำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะ

2014.12.29 ขอนำเสนอ สินค้าใหม่ล่าสุดของเราค่ะ "ELETTROTEK KABEL" เป็นสายไฟคุณภาพเยี่ยม นำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะ

    
    สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันอีกเช่นเคย กับข่าวสารฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการทำงานในปีนี้กันแล้วนะค่ะ เวลานี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ เลยนะค่ะ ในเดือนนี้ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็มีกิจกรรมที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมภายในของบริษัทฯ เราเอง ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติภาระกิจในปีนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่นเพื่อจะได้มีความสุขกับวันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้ค่ะ


    ในเดือนนี้ เป็นอีกเดือนที่คนไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง กับวันที่เราชาวไทยทุกคนให้ความสำคัญมากที่สุด "วันพ่อแห่งชาติ" ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ในปีนี้ดิฉันจะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพระองค์

     เศรษฐกิจพอเพียง ( อังกฤษ : sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
     ข้อที่ 1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา

     ข้อที่ 2 คุณลักษณะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

     ข้อที่ 3 คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
  
- ความพอประมาณ คือ ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป
 
   - ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
    - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
     
    ข้อที่ 4 เงื่อนไข 
การตัดสินในและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

     ข้อที่ 5 แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

    นั่นคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะค่ะ

 
           
                                
 
     
    สำหรับในเดือนนี้ ดิฉันขอนำเสนอ สินค้าใหม่ล่าสุดของเรานะค่ะ "ELETTROTEK KABEL" เป็นสายไฟคุณภาพเยี่ยม นำเข้าจากประเทศอิตาลี 
 
         PENDANT CABLES LIFT-2S
Technical data: 
Nomianl voltage : U/ou 300/500V
Test voltage : 2,5 kV
Temperature range : 
     fixed installation : -40oC up to +70oC
    flexible installation : -25oC up to +60oC
Max. temperature on conductor : 
     in service : +90oC
     short circuit : +250oC
Min. Bending radius : 10 x d 
Max Suspension height : 50 mt 
 
 
  FESTOON CABLES 
  FLEXIFESTOON PV-FLAT (H07VVH6-
F)

 
Technical data: 
Nomianl voltage : U/ou 450/750V
Test voltage : 2,5 kV
Temperature range : 
     fixed installation : -40oC up to +80oC
    flexible installation : -25oC up to +80oC
Max. temperature on conductor : 
     in service : +70oC
     short circuit : +150oC
Min. Bending radius : 10 x d 
Radiation resistance:up to 80x1
06cJ/Kg (up to 80 mrad)
Tensile strenght:
     static: 15 n/mm
2     
     dynamic: 30 n/mm
2
Max speed : up to120 n/min


 

 
 
 
  LIFT CABLES 

PV-FLAT H05VVH6-F/LIFT

Technical data: 
Nomianl voltage : U/ou 300/500V(up to 1mm2)
Test voltage : 2 kV
Temperature range : 
     fixed installation : -40oC up to +80oC
    flexible installation : -5oC up to +70oC
Min. Bending radius : 10 x d

Radiation resistance:up to 80x106cJ/Kg (up to 80 mrad) 
 
 CONTROL AND CONNECTION CABLES
  GAALFLEX  CONTROL : 500
Technical data: 
Nomianl voltage : U/ou 300/500V
Test voltage : 3 kV acc.to DIN VDE 0281 part 2+HD 21.1
Temperature range : 
     fixed installation : -40oC  to +80oC
    flexible installation : -15oC up to +80oC

Radiation resistance:8x107 cJ/Kg
Min. Bending radius :
fixed laying : 4xd
flexible applications: 6xd

 
 
CONTROL  AND CONNECTION CABLES
  H05V-K, 300/500V
   H07V-K, 450/750
Technical data: 
Nomianl voltage :
up to 1 mm.
U/ou 300/500V
from 1.5mm. U/ou 450/750V
Test voltage :
H05V-K : 2,5 kV acc.to DIN VDE 0281 part 2+HD 21.2
H07V-K : 2,5 kV acc.to DIN VDE 0281 part 2+HD 21.2
Temperature range : 
-10oC  to +70oC
Min. bending radius : D8  812  1220  D>20
fixed laying :3D  3D  4 x d  4 x d 
flexible applications:5D  5D  6 x d  6 x d 


 
 
                                                      
  
 
           บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอให้อำนวยพรให้ทุกท่าน ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการ เทอญ และกับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับ เดือน มกราคม ปี 2558 นะค่ะ  สวัสดีค่ะ 
     

 
 
บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/19 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
E-mail : titanengineering@hotmail.com  www.titanengineering.co.th

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้