เดือน ตุลาคม 2555

เดือน ตุลาคม 2555


สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน

             พบกันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  สำหรับในเดือนนี้ ก็มีวันสำคัญ ๆ   อยู่ด้วยกัน
 หลายวันนะค่ะ แต่ที่เราคุ้นเคยกันดี ก็คือวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ต.ค. ของทุกปีค่ะ ส่วนวันสำคัญอีกวันหนึ่งใน
 เดือนนี้ก็คือ วันปวารณาออกพรรษา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 30 ต.ค. ซึ่งวันออกพรรษเป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ
 เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา  หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3  เดือน ในวันออกพรรษาใน
 พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า  เป็นวันที่   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์  มายังโลกมนุษย์   หลังจากที่
 พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา  และแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดเทพบุตรพุทธมารดา  ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต   แต่ลงมาฟัง
 พระธรรมเทศนา
ที่ชั้นดาวดึงส์   จึงขอเชิญชวนให้ชาวพุทธทุกท่าน  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้
 ด้วยกันค่ะ
   
 
     
           วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้า
 อยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับ
 การถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" พระราชกรณียกิจที่สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล
 จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น การปฏิรูประบบราชการ, การสาธารณูปโภค เช่น การประปา การคมนาคม การไฟฟ้า การ  
 ไปรษณีย์, ด้านการศึกษา จึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารหาดเล็ก"
 
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ" และการเลิกทาส ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งที่
 ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

 
        
        ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า มีทาสในแผ่นดินเป็นจำนวน
และลูกทาสในเรือนเบี้ยจะสืบต่อการเป็นทาสไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัวเองแล้วต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตพระองค์จึงทรงมีพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องเลิกทาสให้สำเร็จ แม้จะเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะทาสมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกทั้งเจ้านายที่เป็นใหญ่ในสมัยนั้นมักมีข้ารับใช้เมื่อไม่มีทาส บุคลเหล่านี้อาจจะไม่พอใจและก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้ว
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้า
คหบดี ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณา
ธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินจัดสร้างอนุสาวรีย์ถวาย

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมและเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์นานถึง40 ปี พระบรมรูปทรงม้านี้  หล่อด้วยโลหะชนิดทองบรอนซ์   พระองค์ใหญ่
กว่าตัวจริงเล็กน้อย
      ในวันที่ 23 ตุลาคม  ของทุกปี   หน่วยงานต่าง ๆ   ทั้ง
ราชการ   และภาคเอกชน   จะมาวางพวงมาลาดอกไม้และ
ถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า   เพื่อเป็นการสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ทุกปี                                             ที่มา  : http://hilight.kapook.com/view
       

          สำหรับข่าวสารในเดือนนี้ดิฉันขอรวบรวมภาพการใช้งานต่าง ๆ  ของปลั๊กต่อพ่วงเครื่องจักรอุตสาหกรรม    
 หรือที่ เรารู้จักกันในรูปแบบ Connetors จะเป็นการใช้งานในรูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งภาพที่ดิฉันได้รวบรวมมา
 ให้ทุกท่าน ได้ชมกันนี้ บางส่วนได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ประเทศจีน ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปค่ะ

CONNECTORS กับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

 
   
         
   
         
   
         
   
         

          ทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนสำหรับการใช้งานของสินค้าเรา ในเดือนหน้าดิฉันจะมานำเสนอลักษณะเด่นของสินค้า
 แต่ละชนิดของปลั๊กอุตสาหกรรมที่บางท่านอาจคาดไม่ถึงว่า ปลั๊กตัวเล็ก ๆ ที่บางทีอาจจะอยู่ในที่ ที่คุณอาจจะมองไม่
 เห็นด้วยซ้ำไป แต่เขานี่แหละคือตัวขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงานของคุณ
          และในโอกาสนี้ บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการณะ
 คุณทุกท่าน ที่ได้คอยติดตามข่าวสาร ที่ทางบริษัทเราได้นำเสนอไปถึงลูกค้าทุกท่านในทุก ๆ เดือน และทางบริษัทฯ ขอ
 สัญญาว่าจะทำการพัฒนาคุณภาพงานด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอยู่ตลอด 
 แล้วพบกันใน เดือน พฤศจิกายนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้