เดือน กรกฏาคม 2556

เดือน กรกฏาคม 2556

    พบกันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสาร  ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กรกฏาคม   พ.ศ.  2556   สำหรับพุทธสาชนิกชน
 ชาวไทยทั้งหลาย อีกไม่นานก็จะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา"  ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์
 เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  3 เดือน
 ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง
     เข้าพรรษา  แปลว่า  "พักฝน"  หมายถึงพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ  วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดย
 เหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล   มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์  และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชน
 ไปในที่ต่าง ๆ  ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ  แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่า  ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ
 จนเสียหาย  พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้ภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน คือเริ่ม
 ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จนถึงออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
     สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่
     1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
     2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
     3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด
     4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้
     นอกจากนี้ ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ
 "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา"ประเพณีที่กระทำ
 กันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล
 การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะ
 ในระยะเข้าพรรษานี้   พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์
 ทำวัตรทุกเช้า-เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป-เทียนจุด
 บูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อ
 เทียนเข้าพรรษาสำหรับ  ให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศล
 ทานอย่างหนึ่ง      เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วย
 แสงสว่าง  จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว
 ตามชนบทนั้น  การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำอย่างเอิก
 เกริกสนุกสนานมาก   เมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการแห่
 แหนรอบพระอุโบสถ 3  รอบแล้วนำไปบูชาพระตลอด
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการ
ตกแต่งมีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม
โดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยที่เดียว


   กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน   และจตุปัจจัย  แก่
   พระภิกษุสามเณร
ร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบสถศีล
อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ขอบคุณที่มา : http://hilight.kapook.com


      สำหรับในเดือนที่ผ่านมาทาง  บริษัท ไทแทน  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า  "PROPAK
  ASIA
 2013" ที่ศูนย์นิทรรศการ ไบเทค-บางนา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ของเรา
 ขอขอบพระคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเราในจำนวนนี้มีทั้งที่ต้องการใช้สินค้าของ
 ทางบริษัท บางท่านก็ขอเก็บรายละเอียดของสินค้าไว้เป็นข้อมูลเพื่อการใช้งานในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตาม
 ทางบริษัทก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้เกรียติทางทีมงานของเราได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและรายเอียดการ
 ใช้งานของสินค้าเรา  และทางบริษัทขอสัญญาว่าจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนางาน   ในด้านต่าง ๆ
 เพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากทางบริษัทของเราได้มากที่สุดค่ะ
 
  
     
     
     
     
     
     
      
        สุดท้ายนี้ทาง บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้
 การสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ  มาโดยตลอด และทางเราสัญญาว่าจะนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้กับ
 ทุก ๆ ท่านตลอดไป แล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับเดือน สิงหาคม นะค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้