2017.12.65 Weipu Connector รุ่น WY Series

2017.12.65 Weipu Connector รุ่น WY Series

 
 
 
      สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันอีกเช่นเคย กับข่าวสารฉบับที่ 65 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการทำงานในปีนี้กันแล้วนะค่ะ เวลานี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ เลยนะค่ะ ในเดือนนี้ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็มีกิจกรรมที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมภายในของบริษัทฯ เราเอง ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติภาระกิจในปีนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่นเพื่อจะได้มีความสุขกับวันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้ค่ะ

         ในเดือนนี้ เป็นอีกเดือนที่คนไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง กับวันที่เราชาวไทยทุกคนให้ความสำคัญมากที่สุด 
"วันพ่อแห่งชาติ" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ในปีนี้ดิฉันจะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพระองค์

          เศรษฐกิจพอเพียง ( อังกฤษ : sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
          ข้อที่ 1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา


         ข้อที่ 2 คุณลักษณะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

         ข้อที่ 3 คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
 
     
- ความพอประมาณ คือ ความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป

    - ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

   - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
     
       ข้อที่ 4 เงื่อนไข 
การตัดสินในและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

     ข้อที่ 5 แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

        นั่นคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะค่ะ


          เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า METALEX 2017    ที่  ไบเทค  บางนา เมื่อวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานี้เอง ภายในงานพบกับการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  มีเครื่องจักรจากทั่วโลกมาจัดแสดง เต็มพื้นที่การจัดงาน ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเพิ่มคุณภาพและเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของตน ทางบริษัท ฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเรา ร่วมไปถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในต่าง ๆ ของสินค้าของเราค่ะ ดิฉันเองก็ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่านด้วยค่ะ 
 
ภาพบรรยากาศ ภายในงาน 

METALEX 2017
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
 
     ขอขอบคุณ ลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านๆ ที่ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมสินค้า ประเภทมอเตอร์เกียร์ ภายในบูทไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง ในงาน"METALEX 2017 " ที่ผ่านมาค่ะ และยังได้ให้โอกาสนำเสนอข้อมูลสินค้าและสนับสนุนสินค้า ของทางบริษัทไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง ด้วยดีตลอดมาค่ะ
 
Weipu Connector รุ่น WY Series
 
## Weipu Connector รุ่น WY Series IP67 Anodized aluminium ## 
 
       เป็นสินค้าผลิตและนำเข้ามาจากประเทศจีน ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มีความกะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีขนาดและสีที่ให้เลือกมากมายให้ตรงกับความต้องการการใช้งานของลูกค้า เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งระบบงานไฟฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อ เครื่องจักร อาหาร ยา และเคมีภัณฑ์ ติดตั้งกับเครื่องจักร แม่พิมพ์ ตู้คอนโทรล หรือุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง เคลื่อนย้าย และได้งานที่มีมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละประเภทค่ะ มีตั้งแต่ขนาด 2-61 Pins 
 
 
          ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีปลั๊กกลมจำหน่ายหลายขนาดให้เลือก ทั้ง งานอุตสาหกรรมทั่วไป และงานอุตสาหกรรมขนาดหนัก ลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานเกี่ยวกับสินค้าทางเราอยู่สามารถโทรสอบถามหรือปรึกษาทางเราก่อนได้นะค่ะ
 
         และสำหรับข่าวสารในเดือนธันวาคมนี้    ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด  ถ้าหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แล้วพบกันในข่าวสารฉบับ เดือน มกราคม 2561 นะคะ "สวัสดีคะ"
 

" TITAN'S  GROUP  COMPANY "
 
              

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้