2015.03.32 แนะนำสินค้า FLEXICON "Non - metalic Fitting

2015.03.32 แนะนำสินค้า FLEXICON "Non - metalic Fitting

 
สวัสดีค่ะลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ค่ะ 
 
             ค่ะในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ คือ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธ 4 มีนาคม

ความหมายของวันมาฆบูชา
             คำาว่า มาฆะ นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฎิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

ความสำคัญของวันมาฆบูชา
            ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฎิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง 4 ประการ อันได้แก่
             1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
             2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
             3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
             4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

หลักธรรมที่ควรนำไปปฎิบัติในวันมาฆบูชา
             หลักธรรมที่ควรนำไปปฎิบัติ คือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักประกอบด้วย
              หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฎิบัติ ได้แก่
             1.การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการ ที่เป็นความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ
             2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย ความดีทางวาจา และความดีทางใจ
             3.การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่ค่อยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม ,ความพยาบาท , ความหดหู่ท้อแท้ , ความฟุ้งฟาน , และความลังเลสงสัย  
             ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั้นเอง"
           
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา
              กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว ที่ครอบครัวควรทำในวันมาฆบูชา อย่างเช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดแต่งที่บูชาประจำบ้าน ชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตร ฟังศีล ฟังธรรม


              กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา โดยภายในสถานศึกษาควรมีการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม

              กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ควรประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน

              กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม  ทำความสะอาดที่สาธารณะ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
            พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป                       


                               

 

FPA Nylon  IP66
Straight  Fitings - 10mm to 67mm
Construction : Nylon (PA66) moulded fitting.


                                                                                           


 

FPA Nylon & Brass thread   IP66
90 Deg elbow - 10mm to 67mm

Construction : Nylon (PA66) moulded fitting.
Construction : Nylon (PA66) moulded fitting with nickel plated
brass swivel thread. Colour black or grey.                                                                


 

FPA Nylon & Brass thread   IP66
45 Deg elbow - 16mm to 54mm

Construction : Nylon (PA66) moulded fitting.
Construction : Nylon (PA66) moulded fitting with nickel plated
brass swivel thread. Colour black or grey.
                                                                       


 

FPA Nylon  IP66
Construction : Nylon (PA66) moulded fitting.

                                                

                                                                                                  

 

FPA Nylon & Brass thread   IP66
fitting with integral strain relief
Construction : Nylon (PA66) moulded fitting with nickel plated
brass swivel thread. Colour black or grey.
                                                                                    


 
           สำหรับข่าวสารในเดือนนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับสาระ ความรู้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมและในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ของเรา  และถ้าหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แล้วพบกันในข่าวสารฉบับเดือน มีนาคม นี้ค่ะ "สวัสดีค่ะ"

  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้