สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันอีกเช่นเคย กับข่าวสารฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการทำงานในปีนี้กันแล้วนะค่ะ เวลานี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ เลยนะค่ะ ในเดือนนี้ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็มีกิจกรรมที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมภายในของบริษัทฯ เราเอง ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติภาระกิจในปีนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่นเพื่อจะได้มีความสุขกับวันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2559   ค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งความรัก... นั้นก็คือ วันแม่แห่งชาติ            วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม 2558         วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อให้ทุกๆ คนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันออกพรรษา ตลอดจนกิจกรรมวันออกพรรษาที่นิยมทำกัน  ในวันนี้ทางบริษัท ฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของวันออกพรรษา มาฝากคุณลูกค้า ค่ะ  

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน กันยายน 2558           เนื่่องในค่ำคืนวันที่ 27 กันยายน เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนจีน นั้นคือ วันไหว้พระจันทร์ ซึ่งวันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน10 โดยบางปี วันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับเดือนกันยายน หรือตุลาคม ซึ่งก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วง ชาวจีนจึงเรียกว่า "จงชิว" แปลว่า "กลางฤดูใบไม้ร่วง" ซึ่งวันไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปี    

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2558   ค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งความรัก นั้นก็คือ วันแม่แห่งชาติ           วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่  

 สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยนะค่ะ  กับข่าวสาร เดือน กรกฎาคม  2558           31 กรกฎาคม 2558 นี้ ก็จะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง  

สวัสดีค่ะ ลูกค้า บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทุก ๆ ท่าน              ในวัน จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มี 8 สองหนก็เลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 นั่นเอง   ความหมายของวันวิสาขบูชา คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกับดิฉันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 สำหรับในเดือนนี้ ดิฉันขออนุญาตินำข้อมูลในวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของเราชาวไทยที่ถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็คือ " วันพืชมงคล "            วันพืชมงคล หรือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีนี้ ตรงกับวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง  

สวัสดีค่ะลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันกับดิฉันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน เมษายน 2558              เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว หลายคนก็ต้องนึกถึงเทศกาลชุ่มฉ่ำในประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยอย่าง "วันสงกรานต์" ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างแน่นอน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ก็จะมีการจัดงานเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทั่วประเทศ              วันสงกรานต์สงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีของประเทศไทย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย  

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2558              เมือเราได้ยินเพลง "รำวงลอยกระทง" ที่ขึ้นต้นว่า "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง..." นั้นเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึง "วันลอยกระทงแล้วนะค่ะ"                วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฎิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฎิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฎิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำแข็งเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแกการชมเป็นอย่างยิ่ง และ วันลอยกระทง 2558 ตรงกับ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารฉบับ เดือน กรกฎาคม           ในวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2559 นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ คือ วันอาสาฬหบูชา โดยวันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นคร้ังแรก

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน  ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 6 ของการทำงานในปีนี้แล้วนะค่ะเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆ เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว และก็พบกันเช่นเคยคะกับข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ค่ะ          ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการที่มนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดี ๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

       สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 5 ของการทำงานในปีนี้แล้วนะค่ะ และพบกันเช่นเคยคะกับข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ค่ะ       วันฉัตรมงคล ของทุกปีตรงกับ วันที่ 5 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง วันนี้จึงมีเรื่องราวความสำคัญวันฉัตรมงคล ประวัติวันฉัตรมงคลมาฝากค่ะ

สวัสดีค่ะลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันกับดิฉันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน เมษายน 2559              เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะค่ะ หลายคนก็ต้องนึกถึงเทศกาลชุ่มฉ่ำในประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยอย่าง "วันสงกรานต์" ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างแน่นอน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ก็จะมีการจัดงานเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะ                ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันอีกเช่นเคย  กับข่าวสารฉบับที่ 43 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 เข้าสู่เดือนที่สองของการทำงานในปีนี้กันแล้วนะค่ะ  เวลานี้ก็ผ่านไปเร็วจริง ๆ เลยนะค่ะ               เดือนนี้เรามารู้จักกับวันวาเลนไทน์ กันค่ะ  14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันแห่งความรัก "Valentine's Day" เรามีประวัติวาเลนไทน์ สัญลักษณ์วันวาเลนไทน์ ธรรมเนียมถือปฎิบัติวันวาเลนไทน์ มาฝากค่ะ         

            สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ปีพุทธศักราช  2559  ซึ่งตรงกับปี  "วอก" หรือ "ลิง" ขอให้พบสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ในปีนี้ตลอดทั้งปี    หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปี  ใหม่ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกับงานในปีนี้  อะไรไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้เป็นบทเรียนเพื่อจะทำให้  ปีใหม่นี้ดีกว่าเดิมกันนะค่ะ  

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน ธันวาคม 2558                เราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันที่ 5 ธันวาคม นั้นเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" โดยทางราชการได้กำหนดให้ "วันพ่อแห่งชาติ" เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน แต่รู้กันหรือไม่ว่า "วันพ่อแห่งชาติ" ของแต่ละประเทศตรงกับวันไหน และ วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยมีที่มาอย่างไร ไปรู้จักเรื่องราวของ "วันพ่อแห่งชาติ" กันเลยค่ะ  

สวัสดีค่ะ  ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันอีกเช่นเคย  กับข่าวสารฉบับที่ 31 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 เข้าสู่เดือนที่สองของการทำงานในปีนี้กันแล้วนะค่ะ  เวลานี้ก็ผ่านไปเร็วจริง ๆ เลยนะค่ะ          ค่ะในเดือนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีน  คือ วันตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน  เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป

สวัสดีคะ ลูกค้าทุกๆท่าน พบกันเช่นเคยกับดิฉัน ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2560 คะ หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า  วันที่ 16 กันยายน ของทุกปีนั้นถูกกำหนดให้เป็น วันโอโซนโลก  จุดเริ่มต้นมาจากไหน และโอโซนคืออะไร ดิฉัน มีความรู้มาบอกกันค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ปีพุทธศักราช  2560  ซึ่งตรงกับปี  "ระกา" หรือ "ไก่" ขอให้พบสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ในปีนี้ตลอดทั้งปี    หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกับงานในปีนี้  อะไรไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้เป็นบทเรียนเพื่อจะทำให้  ปีใหม่นี้ดีกว่าเดิมกันนะค่ะ

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน  พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน  พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เมือเราได้ยินเพลง "รำวงลอยกระทง" ที่ขึ้นต้นว่า "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง..." นั้นเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึง "วันลอยกระทงแล้วนะค่ะ"

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ ในข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม 2559 พูดถึงเรื่องของความจน "ความจน" บนโลกใบนี้ ก็มีอยู่สี่แบบด้วยกัน ว่าแต่จะมีความจนแบบไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. จนเงิน มีเงินไม่พอใช้ เลี้ยงดูตัวเองหรือไม่พอเลี้ยงดูคนที่เรารัก 2. จนเวลา ไม่มีเวลาใช้ชีวิต ไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ บางคน มีเงิน แต่ไม่มีเวลาใช้เงิน บางคน มีเวลา แต่ไม่มีเงินใช้ บางคนหนักกว่า ไม่มีทั้งเงินและเวลาซึ่งส่วนใหญ่ จะโทษว่าเป็นเพราะข้อ 3. นั่นคือ

สวัสดีค่ะ ลูกค้า บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง  ทุกๆท่านค่ะ      ก็กลับมาพบกันเช่นเคย กับข่าวสารที่ทางบริษัทฯ มีมอบให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน ในเดือนนี้ หลาย ๆ ท่านทราบกันดีว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ว่าแล้ว วันนี้ดิฉันมี ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ มาฝากกันค่ะ 

...สวัสดีค่ะ ลูกค้า บริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง  ทุกๆท่านค่ะ              ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารที่ทางบริษัทฯ มีมอบให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน หลายๆคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง

          เวลาท้อ เวลาเหงา เศร้า เบื่อ รู้ว่าการขังตัวเอง ปิดกั้นตัวเองนั้นมันเจ็บซักแค่ไหน ทรมารซักแค่ไหน แต่ข้างในหัวใจก็ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญความจริง ความจริงที่เจ็บปวด รับไม่ไหวจริงๆ ขอเวลา ขอเวลาที่จะอยู่กับตัวเองซักพัก ใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้า กำลังใจเล็กๆจากคนรอบข้าง กำลังใจจากการอ่านบทความให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราคิดได้ ทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น คงมีคนอีกมากมายที่เขาเป็นทุกข์มากกว่าเรา ย้อนกลับมามองตัวเองเรายังมีทางออกแก้ปัญหาได้เสมอ....

สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะ กับข่าวประจำเดือน มีนาคม ค่ะ           เหมือนเพิ่งจะพ้นปีใหม่ได้ไม่นาน หลายคนๆ คน ก็คงไปเที่ยวหน้าหนาว สูดโอโซนซึมซับธรรมชาติ ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างเต็มอิ่ม มารู้ตัวอีกที ก็เข้าเดือนที่ 3 ของปีเรียบร้อย พ่วงด้วยฤดูร้อน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแทนที่ฤดูหนาว จึงขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ประจำเดือนมีนาคม อุ่นเครื่องรับฤดูร้อน รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มาให้คุณลูกค้าพิจารณากันค่ะ 

  สวัสดีค่ะ   ลูกค้าทุก ๆ ท่าน เดือนนี้ก็เข้าสู่เดือน ที่ 11 ของปี แล้วนะค่ะ อีกแค่ 2 เดือน ก็สิ้นปีแล้วค่ะ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านคงมีความสุขกับการเฉลิมฉลองกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่เวลา 2 เดือนที่เหลือนี้ คงไม่มากสำหรับคนทำงานอย่างเรานะค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีนี้ทุกท่านค่ะ พยากรณ์ในฤดูหนาวของประเทศไทย จะไม่หนาวเย็นมากนัก อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยแล้วจะสูงกว่าปีที่แล้ว  และช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมค่ะ ยังไงก็เตรียมพร้อมกับการรักษาสุขภาพกับอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะค่ะ

       สวัสดีค่ะ พบกัน่เช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารฉบับที่ 21 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นี่ก็เข้าสู่เดือนที่สอง    ของปีนี้แล้วนะค่ะเวลาค่อยข้างผ่านไปอย่างรวดเร็ว     ไม่ทราบว่าทุกท่านได้เริ่มต้นทำให้สิ่งที่ได้ตั้งใจกันไว้บ้างแล้วหรือยัง สำหรับบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในเดือนนี้ก็จะมีการจัดงานแสดงสินค้าในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ ยังไงดิฉันจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ      สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย  ในเดือนนี้  ก็มีวันสำคัญที่เราไม่ควรลืมก็คือ   "วันมาฆบูชา"   ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่  14   กุมภาพันธ์ ยังไงก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรและทำจิตใจให้สงบเพื่อเป็นกุศลให้กับตัวเราเองกันด้วยนะค่ะ ก็ย้อนความสำคัญของวัมาฆบูชา กันอีกสักครั้งนะค่ะ  

      สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ปีพุทธศักราช  2557  ซึ่งตรงกับปีนักษัตร  "มะเมีย" หรือ "ม้า" ขอให้พบสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ในปีนี้ตลอดทั้งปี    หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปี  ใหม่ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกับงานในปีนี้  อะไรไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้เป็นบทเรียนเพื่อจะทำให้  ปีใหม่นี้ดีกว่าเดิมกันนะค่ะ

สวัสดีค่ะลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ค่ะ              ค่ะในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธ คือ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธ 4 มีนาคม ความหมายของวันมาฆบูชา            คำาว่า มาฆะ นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฎิทินของอินเดีย หรือเดือน 3  

           สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน พบกันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารฉบับที่ 22 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 นี่ก็เข้าสู่การเดือนที่ 3 ของการทำงานกันแล้วนะค่ะ ไม่ทราบว่าทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานะการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจจะทำให้ธุรกิจภายในปรเทศของเราเงียบเหงาไปสักหน่อย ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายให้พบกับทางออกที่ดีที่สุดกันนะค่ะ   

           สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน พบกันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารฉบับที่ 23 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนที่เราคนไทยทุกคนจะมีความสุขมากที่สุดอีกเดือนหนึ่ง นั่นคือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งก็จะมีวันหยุดยาว ที่เราทุกคนรอคอยกันนะค่ะ ท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด หรือพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้มาก เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและครอบครัว และขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ทุกคนค่ะ  

       สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ปีพุทธศักราช  2558  ซึ่งตรงกับปี  "มะแม" หรือ "แพะ" ขอให้พบสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ในปีนี้ตลอดทั้งปี    หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปี  ใหม่ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกับงานในปีนี้  อะไรไม่ดีในปีเก่าก็ขอให้เป็นบทเรียนเพื่อจะทำให้  ปีใหม่นี้ดีกว่าเดิมกันนะค่ะ  

          สวัดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน กับมาพบเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 หลังจากที่ห่างหาย จากการแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ไประยะเวลาหนึ่งสำหรับในเดือนนี้มีวันสำคัญของเราชาวไทยทุกคนอีกหนึ่งวัน "วันแม่แห่งชาติ" แม่ เป็นคำๆ เดียวที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุดเป็นคำที่ไพเราะกินใจลูกทุกคน เป็นคำที่ประกอบไปด้วยความศักดิ์ศรีและเกียรติภูอันสูงสุด ที่ลูกทุกคนจะต้องเทิดทูนบูชาสัการะ และจะต้องมีความระลึกนึกถึงอยู่เสมอในพระคุณของแม่ อย่างที่ไม่มีวันรู้จักเสื่อมคลาย

           สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุก ๆ ท่าน พบกันเช่นเคยนะค่ะกับข่าวสารฉบับที่ 24 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เข้าสู่ครึ่งปีแล้วนะค่ะสำหรับชีวิตการทำงานในสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่นิ่ง ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อประเทศไทยของเราค่ะ ในเดือนนี้ทางบริษัท ไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    มีกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าที่ ไบเทค-บางนา นั่นก็คืองาน PROPAK ASIA 2014 ระหว่างวันที่    11 - 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ก็เชิญทุกท่านแวะเยียมชมสินค้าได้ที่ HALL 106 ค่ะ   

       สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกๆท่าน เช่นเคยค่ะกับข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557  ในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 นี้ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ของคนไทยเชื่อสายจีน ซึ่งเป็น วันไหว้พระจันทร์ ซึ่งตามหลักปฎิทินแล้ว วันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยบางปี วันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับเดือนกันยายน หรือ เดือนตุลาคม ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูเทศกาลใบไม้ร่วง ของชาวจีน ซึ่งชาวจีนจะจัดเทศกาลวันไหว้พระจันทร์กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สืบต่อกันมาแล้วนับพันปี

          สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกท่าน พบกับดิฉันเช่นเคยนะค่ะ กับข่าวสารประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สำหรับในเดือนนี้ก็จะมีวันสำคัญทางศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญในระดับสากลเลยทีเดียว แต่สำหรับในเดือนนี้ ดิฉันจะขออนุญาตินำข้อมูลในวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของเราชาวไทยที่ถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็คือ "วันพืชมงคล"

      สวัสดีค่ะ ลูกค้าทุกๆท่าน พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะ กับข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557ในวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 นี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่เข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า ปวารณา แปลว่า อณุญาต หรือ ยอมให้ ใน วันออกพรรษา นี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้